ავტორები

გაეროს გლობალური შეთანხმების ინიციატივების კოორდინატორი
სტრატეგიული კომუნიკაციების ხელმძღვანელი
რედაქტორი, მდგრადობის საკითხებისა და პარტნიორობის მიმართულების ხელმძღვანელი, გაეროს გლობალური შეთანხმების საქართველოს ქსელი
ბიზნესთან ურთიერთობის მიმართულების ხელმძღვანელი
ჟურნალის ხელმძღვანელი, აღმასრულებელი დირექტორი, გაეროს გლობალური შეთანხმების საქართველოს ქსელი
შრომითი ურთიერთობების კონსულტანტი, გლობალური შეთანხმების საქართველოს ქსელი
გაეროს გლობალური შეთანხმების ინიციატივების კოორდინატორი