ავტორები

პროექტებისა და ფონდების მოძიების მიმართულების ხელმძღვანელი, გაეროს გლობალური შეთანხმების საქართველოს ქსელი
სტრატეგიული კომუნიკაციების ხელმძღვანელი
რედაქტორი, აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე, გაეროს გლობალური შეთანხმების საქართველოს ქსელი
ბიზნესთან ურთიერთობის მიმართულების ხელმძღვანელი
ჟურნალის ხელმძღვანელი, აღმასრულებელი დირექტორი, გაეროს გლობალური შეთანხმების საქართველოს ქსელი

აქსელერაციის პროგრამებისა და აკადემიის მენეჯერი