GE

კორპორაციული მდგრადობის ჯილდო 2023

კორპორაციული პასუხისმგებლობის ჯილდო 2022

კორპორაციული პასუხისმგებლობის ჯილდო - 2020

CR ჯილდო 2021 - მედია პასუხისგებლიანი ბიზნესისთვის საქართველოში

კორპორაციული პასუხისმგებლობის ჯილდო -2021