GE

Target Gender Equality

Target Gender Equality გაეროს გლობალური შეთანხმების წევრი კომპანიებისთვის მოქმედი აქსელერატორი პროგრამაა. მისი მიზანია, დაეხმაროს კომპანიებს ქალთა გაძლიერების პრინციპების დანერგვაში და გააძლიეროს მათი წვლილი მდგრადი განვითარების 5.5 და 8.5 მიზნების შესრულებაში. აღნიშნული მიზანი მოითხოვს მართვაში ქალთა სრულ და თანაბარ მონაწილეობას 2030 წლისთვის და ბიზნესში თანაბარი ანაზღაურების მიღწევას.

რას ისწავლიან მონაწილეები:

• გენდერული თანასწორობის ბიზნეს სარგებელი– მრავალფეროვნებისა და ინკლუზიურობის სარგებლის გააზრება;
• ქალთა ლიდერობისთვის ამბიციური, თუმცა რეალისტური ამოცანების შემუშავებისას გასათვალისწინებელი შიდა და გარე ფაქტორები;
• როგორ ვაქციოთ სტრატეგიები პრიორიტეტად და შევიმუშავოთ ერთიანი სამოქმედო გეგმა გენდერული თანასწორობისთვის;
• როგორ ავაგოთ ხელშემწყობი ორგანიზაციული ინფრასტრუქტურა, რათა თავიდან ავიცილოთ იზოლირებული მიდგომები და უზრუნველვყოთ ყველა დეპარტამენტის ჩართულობა;
• როგორ მივუსადაგოთ KPI-ები თითოეულ ეტაპს და უზრუნველვყოთ პროგრესის მონიტორინგი და გამჭვირვალე კომუნიკაცია;
• როგორ ჩავრთოთ კოლეგები და ლიდერები პრიორიტეტულ თემებზე მუშაობაში, მათ მიერ გენდერული თანასწორობის სტრატეგიის ჩემპიონობის მისაღწევად;

პროგრამაში მონაწილეობა:

Target Gender Equality პროგრამაში მონაწილეობის მისაღებად, კომპანიას მოეთხოვება, იყოს გაეროს გლობალური შეთანხმების წევრი ან გააჩნდეს მზადყოფნა, შეუერთდეს მას და დააკმაყოფილოს შემდეგი კრიტერიუმები:

🔹 იღებს ვალდებულებას, მეტი ისწავლოს კორპორაციული მიზნების დასახვის შესახებ და მიიღოს ზომები ბიზნესში ქალთა წარმომადგენლობისა და ლიდერობის გაზრდის მიზნით;

🔹 მზად არის, დანიშნოს ორი წარმომადგენელი პროგრამის აქტივობებსა და ღონისძიებებში მონაწილეობის მისაღებად და, აღმასრულებელი დონის „ელჩი“ პროგრამის სხვადასხვა ეტაპზე თვალყურის სადევნებლად, მხარდასაჭერად და მაღალი დონის ღონისძიებებში მონაწილეობის მისაღებად;

პროგრამის აღწერა:

წარმოდგენილი პროგრამა თითოეულ ქვეყანაში ვირტუალურად ჩატარდება, პარალელურად კი, დამატებით, არჩევითი ჩართულობის შესაძლებლობები იქმნება რეგიონულ და გლობალურ დონეზე:

🔹 საორიენტაციო ვებინარი კოლეგების გასაცნობად;
🔹 საქმიანობის ანალიზი და WEPs-ის გენდერული ხარვეზების ანალიზის ინსტრუმენტის საფუძველზე მიღებული საერთო შედეგების დისკუსია;
🔹 სამი სემინარი შესაძლებლობათა გასაძლიერებლად: მიზნების დასახვა და ამბიციის განსაზღვრა; წარმატების სტრატეგიები; პროგრესის გაზომვა და კომუნიკაცია;
🔹 სამოქმედო გეგმის დასახვის გზამკვლევი დაეხმარება მონაწილეებს, გამოიყენონ ცოდნა საკუთარი კომპანიის კონტექსტში;
🔹 გაეროს გლობალური შეთანხმების აკადემიის მეშვეობით პრაქტიკულ ინსტრუმენტებზე, კარგ პრაქტიკებსა და სწავლის შესაძლებლობებზე ექსკლუზიური წვდომა;
🔹 მაღალი დონის გლობალური ღონისძიებები, მათ შორის Target Gender Equality LIVE ყოველი წლის მარტში, ასევე ინსტრუქცია, თუ როგორ უნდა გადავდგათ ღირებული ნაბიჯები ქალთა საერთაშორისო დღის გამოყენებით;
🔹 ადვოკატირების შესაძლებლობები და სამოქმედო დიალოგები მრავალმხრივი ჩართულობით, რათა ერთობლივი ძალისხმევით ამაღლდეს სტანდარტები გენდერული თანასწორობისთვის.

მნიშვნელოვანი თარიღი:

🔹 კომპანიის რეგისტრაცია: გამოცხადდება 2024 წლის მარტში

🔹 პროგრამის დაწყება: ივნისი, 2024